CUPREGLEMENT

CUPREGLEMENT FAGMØBLER LANDSÅS CUP 2024

SPORTSLIGE OPPLEVELSER I FOKUS
Fagmøbler Landsås Cup er en helg fylt med idrettsglede og samhold. Selv
om håndballen er det aller viktigste satser vi stort på den sosiale biten av
arrangementet, som er ypperste klasse. Vi legger mye arbeid i kvaliteten i
alle ledd, enten det gjelder dommere, kampoppsett, transport og
overnatting er så godt som mulig.
SAMMEN skal vi skape årets herligste håndballopplevelse her i nord.

SPILLETIDER
Spilletid 6 – 9 år 1 x 12 minutter
Spilletid 10 år og oppover 1 x 18 minutter.
I finale og bronsefinale (A-sluttspill) 2 x 12 minutter, 1 minutts pause
I alle klasser vil det tilbys minst 4 kamper + sluttspill for årsklassene fra 13
år.

KLASSEINNDELINGER
Vi tilbyr en god variasjon i klassene.
TH – lag (Håndball for utviklingshemmede) – Alle aldre
Mini (jenter/gutter) 6 – 7 år (2016/2017)
Mix (jenter/gutter) 8 – 9 år (2014/2015)
Jenter 10 (2013)
Gutter 10 (2013)
Jenter 11 (2012)
Gutter 11 (2012)
Jenter 12 (2011)
Gutter 12 (2011)
Jenter 13 (2010)
Gutter 13 (2010)
Jenter 14 (2009)
Gutter 14 (2009)
Jenter 15 (2008)
Jenter 16 (2007/2008)
Gutter 16 (2007/2008)

PREMIERING
I klassene til og med 12 år deles det ut personlige premier til samtlige
spillere. I gruppe J/G 13 – 14 er det premiering til de tre beste lagene.
Mens i klassene over 15 år vil det bli 1/3 premiering, med maksimalt tre
premier i hver klasse.
Gavekort 1 plass 2 plass 3 plass
13 år Kr 1500 Kr 1000 Kr 500
14 år Kr 1500 Kr 1000 Kr 500
15 år Kr 2000 Kr 1500 Kr 1000
16 år Kr 2000 Kr 1500 Kr 1000

SPILLESTEDER – ARENAER
Vi benytter oss av 9 spilleflater på 6 arenaer. Alle steder nås med
shuttlebuss og alle kamper går innendørs.


Arenaene som benyttes er:
Fagmøbler Arena (Landsåshallen)
Novkollen 50
Varmefag Arena (Seljestadhallen)
Bjørk Alle 1
Fjordkrafthallen (Harstadhallen)
Åsveien 6
ScanMark Arena (Hålogalandshallen)
Åsveien 6
Østbø Arena (Stangneshallen)
Valanveien 2
Origo forsikring Arena (Harstad skole)
St.Olavs gate 9

REGLEMENT OG VILKÅR
Fagmøbler Landsås Cup er ett håndballarrangement under Region Nord og
følger reglementet som er gitt av Norges Håndballforbund Region Nord
sesongen 2023/2024, med noen endringer i tillegg. Reglementet kan derfor
avvike fra andre regioner i forbundet. Lag fra andre regioner må derfor
gjøre seg kjent med endringene før ankomst.


Det er alltid reglementet på denne siden som til enhver tid er gjeldene.


Under har du en oppsummering av de viktigste punktene:


– Klister IKKE tillatt i klassene opp t.o.m. 14 år i henhold til NHF.
– Alle må levere deltagerliste i Profixio innen angitt tidsfrist.
– I årsklassene fra og med 13 år og eldre kan en spiller IKKE spille på flere
lag i samme årsklasse.
– Det tas IKKE hensyn til at spillere skal spille på flere lag i kampoppsettet.
– Alle spillere MÅ være spilleberettiget for den klubben det deltas for i
henhold til NHF.
– Det er tillatt med 3 -tre disp pr lag, disp fra seriespill er gjeldende. Det er
KUN tillat med 2-to disp på banen samtidig. Disse skal være markert med
hvit tape på høyre overarm. Søknad om disp må sendes til Fagmøbler
Landsås Cup: post@landsascup.no. Gitt dispensasjon skal framvises ved
hver kamp til sekretariatet.


VILKÅR FOR PÅMELDING

ENDRINGER/ AVLYSNING
Fagmøbler Landsås Cup er ikke økonomisk ansvarlig for eventuelt tap eller
skader grunnet force majeure (som streik, blokader, krig, opprør, pandemi,
myndigheters retningslinjer eller lignende). Ved eventuelle slike hendelser
forbeholder Fagmøbler Landsås Cup seg retten til å beholde lag og
innbetalte avgifter som vil brukes til å gjennomføre arrangementet ved
senere anledning. Hvis dette ikke er mulig vil innbetalte beløp
tilbakebetales etter at kostnader som arrangementet har pådratt seg er
trukket fra.


Fagmøbler Landsås Cup er ikke økonomisk ansvarlig for eventuelle
endringer i aktivitetsprogrammet grunnet endringer/avlysninger som
skyldes tredjepart.


Fagmøbler Landsås Cup forbeholder seg retten til å gjøre endringer i
arrangementet helt frem til arrangementsstart.


PÅMELDINGSVILKÅR
Fagmøbler Landsås Cup vil kunne slå sammen årsklasser der det synes
hensiktsmessig.


Ved påmelding må det også meldes om overnattingsbehov. Antall må
oppgis. Fagmøbler Landsås Cup vil så langt som mulig skaffe overnatting
på skole/barnehage til de lag som ønsker dette – Se overnatting.


BETALINGSVILKÅR
Etter endt påmeldingsfrist sendes faktura som må betales innen forfall.


CUP OG ORDENSREGLEMENT
GENERELT
Fagmøbler Landsås Cup følger Norges Håndballforbund Region Nord
reglement med de endringer/ tillegg som er angitt i reglementet. Fagmøbler
Landsås Cup spilles etter 2023/2024 seriespill i forhold til
aldersbestemmelser.


Dommeroppsett og kampoppsettet for Fagmøbler Landsås Cup er foretatt
av arrangøren. Oppsett (pulje/klasser/sluttspill) er satt opp ved bruk av
Profixio.


Jury for Fagmøbler Landsås Cup oppnevnes av arrangøren. Jury består av
personer fra 2 ulike klubber. Representant fra HK Landsås er juryleder. Ta
kontakt med turneringskontor for navn og kontaktinformasjon.


Det er forbudt å nyte alkohol i forbindelse med arrangementet både på
området, skoler og under Fjordkraft «På Scenen». Overtredelse kan
medføre hjemsendelse. Lagene står ansvarlig for de ordensregler som
gjelder i hallene og for arrangementet for øvrig. Overtredelse kan medføre
spilleforbud for lag / enkeltpersoner og eventuelt erstatningsansvar.


Fagmøbler Landsås Cuper ikke ansvarlig for eventuelt tap av
verdigjenstander under hele arrangementet. Fagmøbler Landsås Cup kan
heller ikke stilles til erstatningsansvar for eventuell skade på gjenstander,
personer eller lignende.


SPILLERE – TILHØRIGHET
Alle lag skal levere inn en komplett spiller/deltagerliste i Profixio innen
angitt frist. Frafall kan strykes. Disp spillere legges inn med (*) i parentes bak spillerens navn.

Det tas IKKE hensyn til at spillere spiller på flere lag i kampoppsettet.

I barnespill (mix til og med J/G 12 år) er det spesielt fokus på Fair Play. Man skal ikke toppe lag for å oppnå sportslige resultater. Her følges NHF regler for barneidrett sesongen 2023/2024.

Mix/Mini: Spiller med 4 på banen, på liten bane (12m20m). Målvakt er med frem i angrep. Avkast fra midten ved start, utspill fra målvakt etter scoring.

J/G10 5 spillere (der målvakt benyttes til å få overtall i angrepet. Kortbane, med nedsenket tverrliggere. Det startes på midtbane ved avkast, ellers utspill fra målvakt etter scoringer. Det telles ikke mål i denne årsklassen. Alternativt dersom det blir mye springing på målvakt som er med fram i angrep, kan målvakt stå igjen, og ny utespiller settes inn. Denne spilleren kan først springe inn når ballen har passert midtlinjen.

J/G 11 6 spillere (5 utespillere og målvakt). Stor bane, med nedsenket tverrliggere. Det startes på midtbane ved avkast, ellers utspill fra målvakt etter scoringer. Telles mål på tavle i hallen, men ingen tabell eller sluttspill.

J/G 12 6 spillere (5 utespillere og 1 målvakt). Stor bane. Det startes på midtbane ved avkast, ellers utspill fra målvakt etter scoringer. Telles mål på tavle i hallen, men ingen tabell eller sluttspill.


SPILLERE – ANTALL
Lag t.o.m. 14 år kan benytte seg av 14 spillere til hver kamp.
Lag fra og med 15 år kan benytte seg av 16 spillere til hver kamp.
Det er ingen begrensning på antall spillere i «troppen». Husk alle spillere
må være meldt inn før første kamp.

BALLSTØRRELSE
Mini/mix Ballstørrelse 00 (42 – 45 cm)
Jenter 10 – 12 år Ballstørrelse 0 (46 – 49 cm)
Jenter 13 – 14 år Ballstørrelse 1 (50 – 52 cm)
Jenter 15 år -> Ballstørrelse 2 (54 – 56 cm)
Gutter 10 – 12 år Ballstørrelse 0 (46 – 49 cm)
Gutter 13 – 14 år Ballstørrelse 1 (50 – 52 cm)
Gutter 15 – 16 år Ballstørrelse 2 (54 – 56 cm)
Gutter 17 år -> Ballstørrelse 3 (58 – 60 cm)

Timeout er ikke tillatt. Dommer skal KUN stoppe tiden ved alvorlige skader,
eventuell usportslig oppførsel og lignende.


Dersom lagene ikke omgående stiller til avkast ved signal fra dommerne
eller ikke har møtt, vil man kunne straffes med walkover. Kampene skal
starte på oppsatt tid.


Lag nevnt først (hjemmelag) i kampoppsettet starter med ballen og stiller til
venstre for sekretariatet. Dette lag skal stille med ball.


Ved draktlikhet benytter sistnevnte lag (bortelag) i kampoppsettet vester.
Vester finnes i hvert sekretariat.


SLUTTSPILL
Sluttspill organiseres i forhold til antall deltagende lag i puljen. Det kåres 1-
3 plass i årsklassen 13 år og oppover.


Det er ingen sluttspill i 10,11 og 12 års klassen.


I de klassene hvor det er naturlig vil det bli avholdt seriespill alle-mot-alle.
Det vil deretter avholdes et A-sluttspill.


Fagmøbler Landsås Cup kan endre sluttspillet helt frem til kampstart i
enkelte klasser av sportslige hensyn. Ved slike endringer i kampoppsett vil
dette bli opplyst pr. SMS til oppgitt lagleder. Dette hvis endringer skjer etter
onsdag før cup start.


Rangering i tabellen etter følgende kriterier:
Blir resultatet i sluttspillet/finaler uavgjort, avgjøres kampen ved første
mål vinner. Dommer avgjør hvem som skal starte med ballen ved
gjennomføring av en loddtrekning.


PROTEST
Ved eventuell protest må denne innleveres turneringskontor i gjeldende
hall omgående etter kampslutt – med et protestgebyr pålydende 1500 NOK
vedlagt. For at en protest skal være gjeldende må det påføres at protest
leveres på kamprapporten, og at denne er undertegnet av motstanderes
lagleder (Jury kan se borti fra dette ved spesielle tilfeller).


Juryen vil behandle protesten omgående og så snarlig som det er praktisk
mulig. Juryens avgjørelse er endelig og kan ikke bestrides. Juryen vil etter
beste evne opplyse alle parter om protesten, og innhente muntlig
redegjørelse fra alle aktuelle parter. Og ta endelig avgjørelse. Juryen kan
se bort ifra å innhente muntlig redegjørelse hvis hendelsen har en åpenbar
løsning i turneringsreglementet. Alle henvendelser til juryen skal gjøres til
juryleder.


DISPENSASJONER

– Må være innvilget for inneværende sesong 2023/2024 og aktuell region.
– Må være søkt om hos Håndballklubben Landsås skriftlig innen 10. mai
2024 – Arrangøren kan gi særavtaler.


Fagmøbler Landsås Cup forplikter seg ikke til å informere andre lag om
dispensasjoner som er gitt. Klubben med disp forplikter seg til å gi beskjed
til motstanderlaget om godkjent dispensasjon før kampstart. Klubb med
disp plikter markere sine spillere med disp med hvit tape på høyre overarm.


Det er tillatt med 3 – tre disp per lag, disp fra seriespill er gjeldende. Det er
kun tillat med 2 – to disp på banen samtidig. Disse skal være markert med
hvit tape på høyre overarm. Arrangør kan gi særordninger på særskilt
grunnlag. Vi oppfordrer alle til å følge NHFs veiledning om spillere på
dispensasjon og oppfordrer til sportslig rettferdighet og fair play.


FAIR PLAY PRISEN
Fagmøbler Landsås Cup utdeler fair play prisen, denne omhandler like mye
oppførsel på banen som utenfor banen. Har du tips så har du mulighet å gi
innspill til denne prisen på turneringskontoret i hver hall. Denne deles ut
lørdag kveld, under konserten Fjordkraft «På Scenen».