CUPREGLEMENT

CUPREGLEMENT FAGMØBLER LANDSÅS CUP 2021

Forbehold om mulige endringer i arrangementet grunnet Covid-19

REGLER OG CUPREGLEMENT FOR FAGMØBLER LANDSÅS CUP 2022

Se bort fra info nedenfor

REGLEMENT OG VILKÅR

Fagmøbler Landsås Cup er ett håndballarrangement under Region Nord og følger reglementet som er gitt av Norges Håndballforbund Region Nord sesongen 2021/2022, med noen endringer i tillegg. Reglementet kan derfor avvike fra andre regioner i forbundet. Lag fra andre regioner må derfor gjøre seg kjent med endringene før ankomst.

Det er alltid reglementet på denne siden som til enhver tid er gjeldene.

Under har du en oppsummering av de viktigste punktene:

– Klister ikke tillatt i klassene opp t.o.m. 14 år i henhold til NHF.
– Alle må levere deltagerliste i profixio.
– I årsklassene fra og med 12 år og eldre kan en spiller ikke spille på flere lag i samme årsklasse.
– Det tas IKKE hensyn til at spillere skal spille på flere lag i kampoppsettet.
– Alle spillere MÅ være spillberettiget for den klubben det deltas for i henhold til NHF.
– Det er tillatt med 3 -tre disp pr lag, disp fra seriespill er gjeldende. Det er KUN tillat med 2-to disp på banen samtidig. Disse skal være markert med hvit tape på høyre overarm. Søknad om disp må sendes til HK Landsås skriftlig.

VILKÅR FOR PÅMELDING

ENDRINGER/ AVLYSNING

Fagmøbler Landsås Cup er ikke økonomisk ansvarlig for eventuelt tap eller skader grunnet force majeure (som streik, blokader, krig, opprør, pandemi, myndigheters retningslinjer eller lignende). Ved eventuelle slike hendelser forbeholder Fagmøbler Landsås Cup seg retten til å beholde lag og innbetalte avgifter som vil brukes til å gjennomføre arrangementet ved senere anledning. Hvis dette ikke er mulig vil innbetalte beløp tilbakebetales etter at kostnader som arrangementet har pådratt seg er trukket fra.

Fagmøbler Landsås Cup er ikke økonomisk ansvarlig for eventuelle endringer i aktivitetsprogrammet grunnet endringer/avlysninger som skyldes tredjepart.

Fagmøbler Landsås Cup forbeholder seg retten til å gjøre endringer i arrangementet helt frem til arrangementsstart.

Tillegg om Covid-19: Om Fagmøbler Landsås Cup må avlyses grunnet forbud og/eller restriksjoner/råd fra myndighetene som gjør gjennomføringen vesentlig vanskelig grunnet Covid-19 vil vi tilbakebetale alle avgifter uten avkortning. Det skal være trygt å melde seg på Fagmøbler Landsås Cup.

Det kan være lokale restriksjoner som gjør for eksempel overnatting på skole, barnehager ikke er mulig. Blir dette tilfellet vil hotell være en overnattingsmulighet til gode idrettspriser. Forbehold om ledig kapasitet på hotellene.

PÅMELDINGSVILKÅR

Fagmøbler Landsås Cup vil kunne slå sammen årsklasser der det synes hensiktsmessig.

Ved påmelding må det også meldes om overnattingsbehov. Antall må oppgis. Fagmøbler Landsås Cup vil så langt som mulig skaffe overnatting på skole til de lag som ønsker dette – Se overnatting.

BETALINGSVILKÅR

Påmeldingsavgiften må være betalt for at påmeldingen skal være endelig.
50% refusjon før 1 mai 2022, ingen refusjon etter 1 mai 2022.

CUP OG ORDENSREGLEMENT

GENERELT

Fagmøbler Landsås Cup følger Norges Håndballforbund Region Nord reglement med de endringer/ tillegg som er angitt i reglementet. Fagmøbler Landsås Cup spilles etter 2021/2022 seriespill i forhold til aldersbestemmelser.

Dommeroppsett og kampoppsettet for Fagmøbler Landsås Cup er foretatt av arrangøren. Oppsett (pulje/klasser/sluttspill) er satt opp ved bruk av Profixio.

Jury for Fagmøbler Landsås Cup oppnevnes av arrangøren. Jury består av personer fra 3 ulike klubber. Representant fra HK Landsås er juryleder. Ta kontakt med turneringskontor for navn og kontaktinformasjon.

Det er forbudt å nyte alkohol i forbindelse med arrangementet både på området, skoler og under Fjordkraft «På Scenen». Overtredelse kan medføre hjemsendelse. Lagene står ansvarlig for de ordensregler som gjelder i hallene og for arrangementet for øvrig. Overtredelse kan medføre spilleforbud for lag / enkeltpersoner og eventuelt erstatningsansvar.

Fagmøbler Landsås Cuper ikke ansvarlig for eventuelt tap av verdigjenstander under hele arrangementet. Fagmøbler Landsås Cup kan heller ikke stilles til erstatningsansvar for eventuell skade på gjenstander, personer eller lignende.

SPILLERE – TILHØRIGHET

Alle lag skal levere inn en komplett spiller/deltagerliste i Profixio innen 20.05.2022. Frafall kan strykes. Disp spillere legges inn med (*) i parentes bak spillerens navn.

Det tas IKKE hensyn til at spillere spiller på flere lag i kampoppsettet.

I barnespill (mix til og med J/G 12 år) er det spesielt fokus på Fair Play. Man skal ikke toppe lag for å oppnå sportslige resultater. Her følges NHF regler for barneidrett sesongen 2021/2022.

J/G10,11 og 12 spiller med 6 på banen. Spiller på stor bane og med nedsenket tverrligger. Det startes på midtbane ved avkast, ellers utspill fra målvakt etter scoringer.

Det presiseres at det ikke telles mål i klassene til og med G/J 10. I klassen G/J 11 og 12 telles det mål på resultat tavlene i hallene, men det utarbeides ikke tabell/rangering av lagene.

Mix/Mini: Spiller med 4 på banen, på liten bane. Målvakt er med frem i angrep. Avkast fra midten ved start, utspill fra målvakt etter scoring.

SPILLERE – ANTALL

Lag t.o.m. 14 år kan benytte seg av 14 spillere til hver kamp.
Lag fra og med 15 år kan benytte seg av 16 spillere til hver kamp.

Det er ingen begrensning på antall spillere i «troppen». Husk alle spillere må være meldt inn før første kamp.

KAMPGJENNOMFØRING

Klasse Mini/mix (6 – 9 år)1 x 12 minutter
Resterende klasser1 x 18 minutter
Finale/ bronsefinaler2 x 12 minutter, 1 min pause. Ingen sidebytte.
Klasse Mini/mix4’er håndball, liten bane. Målvakt med i angrep.
Klasse 10 – 11 år6’er håndball (5+1)

BALLSTØRRELSE

Mini/mixBallstørrelse 00 (42 – 45 cm)
Jenter 10 – 12 årBallstørrelse 0 (46 – 49 cm)
Jenter 13 – 14 årBallstørrelse 1 (50 – 52 cm)
Jenter 15 år ->Ballstørrelse 2 (54 – 56 cm)
Gutter 10 – 12 årBallstørrelse 0 (46 – 49 cm)
Gutter 13 – 14 årBallstørrelse 1 (50 – 52 cm)
Gutter 15 – 16 årBallstørrelse 2 (54 – 56 cm)
Gutter 17 år ->Ballstørrelse 3 (58 – 60 cm)

Timeout er ikke tillatt. Dommer skal KUN stoppe tiden ved alvorlige skader, eventuell usportslig oppførsel og lignende.

Dersom lagene ikke omgående stiller til avkast ved signal fra dommerne eller ikke har møtt, vil man kunne straffes med walkover. Kampene skal starte på oppsatt tid.

Lag nevnt først i kampoppsettet starter med ballen og stiller til venstre for sekretariatet. Dette lag skal stille med ball.

Ved draktlikhet benytter sistnevnte lag i kampoppsettet vester. Vester finnes i hvert sekretariat.

SLUTTSPILL

Sluttspill organiseres i forhold til antall deltagende lag i puljen. Det kåres 1-3 plass i årsklassen 13 år og oppover.

Det er ingen sluttspill i 10,11 og 12 års klassen.

I de klassene hvor det er naturlig vil det bli avholdt seriespill alle-mot-alle. Det vil deretter avholdes et A-sluttspill.

Fagmøbler Landsås Cup kan endre sluttspillet helt frem til kampstart i enkelte klasser av sportslige hensyn. Ved slike endringer i kampoppsett vil dette bli opplyst pr. SMS til oppgitt lagleder. Dette hvis endringer skjer etter onsdag før cup start.

Rangering i tabellen etter følgende kriterier:

Blir resultatet i sluttspillet/finaler uavgjort, avgjøres kampen ved første mål vinner. Dommer avgjør hvem som skal starte med ballen ved gjennomføring av en loddtrekning.

PROTEST

Ved eventuell protest må denne innleveres turneringskontor i gjeldende hall omgående etter kampslutt – med et protestgebyr pålydende 1500 NOK vedlagt. For at en protest skal være gjeldende må det påføres at protest leveres på kamprapporten, og at denne er undertegnet av motstanderes lagleder (Jury kan se borti fra dette ved spesielle tilfeller).

Juryen vil behandle protesten omgående og så snarlig som det er praktisk mulig. Juryens avgjørelse er endelig og kan ikke bestrides. Juryen vil etter beste evne opplyse alle parter om protesten, og endelig avgjørelse samt innhente muntlig redegjørelse fra alle aktuelle parter. Juryen kan se bort ifra å innhente muntlig redegjørelse hvis hendelsen har en åpenbar løsning i turneringsreglementet. Alle henvendelser til juryen skal gjøres til juryleder.

KLISTERBRUK

All bruk av klister eller andre lignende produkter eller hjelpemidler er forbudt i klassen t.o.m. 14 år iht. Norges Håndballforbunds reglement og retningslinjer. Vi anbefaler alle lag å følge de klister retningslinjene som er angitt i hver enkelt hall. All brudd på klisterreglementet vil medføre walkover til negativ fordel for laget som har brutt reglementet.

I tillegg vil dette medføre et gebyr pålydende 1500 NOK ved første gangs forseelse. Alle straffegebyr må innbetales før neste kamp skal spilles.

DISPENSASJONER

– Må være innvilget for inneværende sesong 2021/2022 og aktuell region.
– Må være søkt om hos Håndballklubben Landsås skriftlig innen 14. mai 2022 – Håndballklubben Landsås kan gi særavtaler.

Fagmøbler Landsås Cup forplikter seg ikke til å informere andre lag om dispensasjoner som er gitt. Klubben med disp forplikter seg til å gi beskjed til motstanderlaget om godkjent dispensasjon før kampstart. Klubb med disp plikter markere sine spillere med disp med hvit tape på høyre overarm.

Det er tillatt med 3 – tre disp per lag, disp fra seriespill er gjeldende. Det er kun tillat med 2 – to disp på banen samtidig. Disse skal være markert med hvit tape på høyre overarm. Arrangør kan gi særordninger på særskilt grunnlag. Vi oppfordrer alle til å følge NHFs veiledning om spillere på dispensasjon og oppfordrer til sportslig rettferdighet og fair play.

FAIR PLAY PRISEN

Fagmøbler Landsås Cup utdeler fair play prisen, denne omhandler like mye oppførsel på banen som utenfor banen. Har du tips så har du mulighet å gi innspill til denne prisen på turneringskontoret i hver hall .Denne deles ut lørdag kveld, under konserten Fjordkraft «På Scenen».