Nedskalerer Fagmøbler Landsås Cup

Publisert den 29. april 2021

Koronasituasjonen setter nok en gang stopper for Fagmøbler Landsås Cup.
Årets turnering blir nå nedskalert til lag kun fra Harstad kommune.

I begynnelsen av april la regjeringen frem planen for gjenåpning av Norge. Med bakgrunn i dette har Håndballklubben Landsås vurdert situasjonen og muligheten til å arrangere Nord-Norges kuleste håndballturnering, Fagmøbler Landsås Cup.

Lenge har det vært jobbet med tanke på at Fagmøbler Landsås Cup skal arrangeres. Det har vært sett på flere scenarioer, med alt fra full gjennomføring til et arrangement uten overnatting for lag i region Nord.

HK Landsås har nå rådført oss og konkludert med at det ikke lenger er mulig å gjennomføre en trygg håndballfest i juni, selv med omfattende smittevernstiltak. Trygghet for våre barn og ungdommer er alltid først på vår prioriteringsliste.

Bakgrunnen for beslutningen er regjeringens åpningsplan for landet. Slik planen er nå vil gjenåpningen skje i fire faser, der det først i fase 3 åpnes for spill mot lag fra andre kommuner. Dette er forespeilet at i beste fall kan skje i løpet av juni.

Regjeringen sier: «Det vil være data, og ikke datoer, som avgjør om vi kan gå fra ett trinn til det neste. Som hovedregel blir det om lag tre uker mellom disse». Det er en helhetlig vurdering basert på tre sjekkpunkter som avgjør når regjeringen kan gå videre til trinn 2 i gjenåpningsplanen: smittesituasjon og sykdomsbyrde, kapasitet i helsetjenesten og status for vaksinasjonsprogrammet.

HK Landsås innser at usikkerheten rundt når landet åpner opp, og dermed når lag fra forskjellige kommuner kan spille mot hverandre, gjør at vi har besluttet at årets turnering vil bli nedskalert til ei turnering for lag kun fra Harstad kommune. Denne turnering vil bli flyttet til helgen 28. til 30. mai. Vi beklager at alle påmeldt lag utenfor Harstad kommune dessverre ikke får anledning til å delta i årets turnering.

En god nyhet kan vi imidlertid komme med. Fjordkraft «På Scenen» vil bli arrangert med TIX-konsert, lørdag 5. juni. Her vil vi komme med informasjon etter hvert.

Håndballklubben Landsås